Touratech Slovakia

Podvozok / Prečo siahnuť po našom riešení? Cartridge Touratech Suspension

Prečo vkladať do tlmičov kazety (tzv. cartridge)? Aké výhody vlastne prinášajú? Mnoho jazdcov skrátka vie, že sú lepšie než vidlice s klasickým riešením pruženia a tlmenia, no nevie prečo.

Predstavte si, že idete po ceste pomerne veľkou rýchlosťou, pekne si to naklopíte do zatáčky a zrazu ste znenazdajky nútený prudko brzdiť. Predná vidlica sa vám utopí a celú motorku to rozhodí, nehovoriac o tom, že ju bude narovnávať a celý motocykel bude mať tendenciu tlačiť sa von zo zákruty. Podobné to bude pri náraze na väčšiu nerovnosť, či už na ceste alebo skôr pri jazde v teréne. Zvlášť pri plne naloženej a natankovanej motorke, jazdec nemusí ísť na off-road cestách ani príliš rýchlo, a bude sa cítiť akoby mu celá motorka narážala zdola do rúk. Čo však s týmto problémom?

Cartride Touratech Suspension predna vidlica 05

Mohlo by sa zdať, že je to problém mäkkých pružín, čo sčasti je pravda, ale výmena pružín za tvrdšie problém iba prenesie do inej sféry (to platí o všetkých tlmičoch, nie len prednej vidlici). Tuhosť pružín sa totiž musí prispôsobiť hlavne záťaži motocykla (hmotnosť motocykla a jazdca plus prípadná batožina, spolujazdec). Na základe zistených údajov sa vyberie správna tuhosť pružiny a rozdiely v zaťažení motocykla sa korigujú nastavením jej predpätia (napr. bežne jazdíte sólo avšak na výlet sa vyberiete plne nabalený). Ak teda slepo vymeníte pružiny za tvrdšie, stane sa to, že jazda bude po celý čas uskákaná, nepríjemná a motorku to bude pri nárazoch na veľké nerovnosti nakopávať.

Cartride Touratech Suspension predna vidlica 01

Vráťme sa ale k problému s prednou vidlicou. Je jasné, že problém nebude iba v pružine ale aj v samotnom technickom riešení jej ostatných komponentov. V zásade sú iba dve funkčné možnosti ako vaša vidlica vyzerá z vnútra: Damping-rod alebo Cartridge (ak nerátame pneumatické viackomorové vidlice, ktoré v sebe pružiny vôbec nemajú).

Damping-rod/Tlmiaca tyč

Systém Damping-rod, vo voľnom preklade tlmiaca tyč, je bežným jednoduchým riešením, ktoré nájdeme na väčšine sériových motocyklov, z jednoduchého dôvodu, toto riešenie je najlacnejšie. Pre priemerných jazdcov je to istotne postačujúce riešenie, avšak jazdec skrátka musí upustiť od niektorých nárokov aké čaká od podvozku.

Systém Damping-rod pracuje úplne jednoducho. Vo vnútri vidlice nájdete pružinu, ktorá sa zdola opiera o vymedzujúcu tyč, na ktorej sú prietokové otvory s fixne danými otvormi pre rýchlu a pomalú kompresiu, a odskok. To všetko je zaliate tlmičovým olejom, ktorého hustota ovplyvňuje tlmenie. Takže čím viac je koleso stláčané tým viac oleja sa pretláča z jednej strany prietokového otvoru na druhú. Ak by sme teda vidlicu zaplnili olejom od vrchu po spodok, vidlica by prakticky nepracovala (iba v rádovo nulových hodnotách stlačiteľnosti oleja).Cartride Touratech Suspension predna vidlica 08

Preto sa vo vidlici necháva na vrchu prázdny priestor zaplnený vzduchom, ten v istej miere vytvára aj progresiu pruženia. Ibaže zavrite oči a predstavte si koľko rôznych pohybov vykonáva celá vaša motorka pri jazde po zvlnenom asfalte, alebo šotolinovej ceste o skutočnom off-roade nehovoriac.

Vnútro vidlice je doslova ako shaker, olej sa premieša so vzduchom, vzniká pena, bublinky sa postupne distribuujú po celej olejovej náplni a prietokové otvory razom pracujú s olejovou emulziou. Vidlica mení svoju charakteristiku, emulzia preletí prietokovým otvorom rýchlejšie než hustý olej a tak prichádza otázka. Vyrieši toto tuhšia pružina? Nuž asi veľmi nie.

Podstatnejší je ale iný fenomén, takzvaná hydraulická klapka. Ak motorka ide istou rýchlosťou a narazí na nerovnosť o výške, trebárs 10 centimetrov, je veľký rozdiel, či tých 10 cm musí prekonať v okamihu alebo na vzdialenosti 1 meter. Rozdiel možno prirovnať k tomu, či leziete nahor po rebríku alebo kráčate po rampe. Vykonaná práca je tá istá, no pôsobenie síl je rozdielne. Všetko však znásobuje rýchlosť akou túto rovnako vysokú, avšak rozdielnu, prekážku chcete prekonať. Riešením je spomaliť a všetko prekonať doslova krokom, to však neznie ako jazdenie na motorke ale ako trápenie sa s motorkou.Cartridge Touratech Suspension Hydraulicka klapka

Prietokový otvor je totiž nastavený na istú hodnotu „pretláčania“ oleja. Avšak čím idete rýchlejšie, tým rýchlejšie musí vidlica reagovať na zmeny podkladu. Problémom je, že ak idete dva krát rýchlejšie než trebárs rýchlosť akou viete, že danú prekážku bezpečne prekonáte, nároky na priepustnosť prietokového otvoru stúpnu až štvornásobne. To je dané zákonmi prúdenia kvapalín, no v praxi to znamená, že ak nároky na prietok stúpnu neúmerne rýchlo (vyššia rýchlosť, vyššia prekážka, kolmejšia prekážka...), tlmiaci olej prietokovými otvormi skrátka prestane prúdiť (hydraulická klapka).

Jazdec má v danom momente pocit akoby mu vidlica prestala pracovať. To sa síce udeje iba v momente nárazu o prekážku, ale čím je takýchto prekážok za sebou viac, tým je táto situácia nepríjemnejšia. Rany od podkladu absorbuje už iba pneumatika, výplet kolesa, ráfik a tak celá motorka (a samozrejme ruky jazdca).

Problémom sú teda fixne nastavené hodnoty prietoku pre tlmičový olej. Nie je možné nastaviť si kompresiu (ani rýchlu ani pomalú) ani útlm. Celá vidlica je nastavená podľa nejakých priemerných hodnôt, zväčša z nej ide pocit, že je príliš mäkká (ale pohodlná), no v extrémnych situáciách zase naopak, celá stuhne (pri prekonaní sérii väčších nerovností sa na tej prvej akoby celá vidlica ponorí, to umožní stlačenie voľného vzduchu nad olejom, a potom doslova skacká celá motorka).

Fixne dané nastavenie rýchlej kompresie a voľný vzduch teda urobí svoje (rýchle ponorenie vidlice) avšak odskok (brzdí silu pružiny pri je opätovnom roztiahnutí aby motorku nenakopávalo) bráni rýchlemu navráteniu vidlice do pracovnej dĺžky.

Na kvalitnej ceste takéto nastavenie môže byť fajn, pruženie je mäkké, pohodlné, svojho jazdca hýčka, no stačí riadne dupnúť na brzdy a je vymaľované. Tuhšie pružiny teda logicky tento problém vyriešiť nemôžu. Stane sa iba to, že tuhšia pružina doslova premôže nastavenie odskoku, vidlica sa rýchlejšie vráti do svojej pôvodnej dĺžky ale fenomén hydraulickej klapky neovplyvní.

Teda vo vidlici, ktorá už je nerovnosťou silno stlačená, pružina pôsobí nadmernou silou na jej roztiahnutie, hydraulická klapka vzniká v opačnom smere, vidlica sa nevráti do pôvodnej polohy a ďalšie nerovnosti už nie je schopná filtrovať.

Ďalšou nevýhodou systému Damping-rod je fakt, že vidlica je vo svojom vnútri vlastne iba jedná veľká komora. Ak sa teda poškodí alebo vytlačí jej tesnenie, všetok olej z nej vytečie, prietokové otvory sú teda vyradené z funkcie a tak nemožno o vidlici hovoriť ako o tlmiči, ale len ako o pružine.Cartridge schema Touratech olej

Kazeta/Cartridge

Systém Kazety/Cartridge je v podstate riešením, kedy vezmete klasický tlmič (akoby zo zadného kolesa) a kvôli priestorovým možnostiam ho upravíte tak, aby sa vliezol do prednej vidlice.

Cartride Touratech Suspension predna vidlica 03

Pružina samozrejme tento tlmič nebude obkružovať, ale bude umiestnená nad ním. Tlmiaci olej je teda uzavretý na stálo v tlmiacej jednotke a pružina je vnútri vidlice schopná pracovať aj bez mazacieho oleja (ten sa však do vidlíc nalieva, aby sa redukoval odpor pri trení pružiny o vnútro vidlice). Vytečený olej z vidlice však v zásade nie je funkčnou závadou.

Cartride Touratech Suspension predna vidlica 07

Cartridge sú však iné hlavne v riešení ich vnútornej tlmičovej časti. Nemajú fixne dané prietokové otvory. Tlmičový olej v nich preteká cez vrstvu membrán/podložiek, ktoré sú naskladané na sebe. Čím viac však olej tlačí na tieto podložky, tým viac sa zvyšuje prietok oleja cez ne. Podložky sa roztiahnu, umožnia oleju rýchlejšie prúdiť a vidlica sa tak nezablokuje (nevzniká hydraulická klapka). To platí aj pri snahe vidlice vrátiť sa do svojej pôvodnej dĺžky. Avšak pri pôsobení malej sily, podložky svoj tvar nemenia, vidlica sa teda zbytočne neponára, alebo len veľmi mierne.

Flexibilné podložky teda umožňujú správnu prácu tlmiča v zdanlivo totálne rozdielnych procesoch, fakticky pôsobiacich proti sebe. Takže ak znenazdajky musíte "dupnúť" na brzdy, vidlica sa vám až tak neponorí, výsledkom je stabilnejšia motorka s lepšou odozvou od predného kolesa. Defakto by tu vedel byť nápomocný efekt hydraulickej klapy klasických vidlíc, avšak pozor, pri brzdení nepôsobí maximum sily v smere od kolesa k riadidlám ale naopak, motorka svojou hmotnosťou (a hmotnosťou batožiny plus vašou váhou) tlačí vrch tlmičov od riadidiel smerom ku kolesu. V tomto momente teda systém membrán/podložiek ako keby dovolil vytvorenie efektu hydrualickej klapky, no v opačnom smere ako pri filtrovaní nerovností, čo je v tomto prípade veľké plus.

Avšak pri systéme cartridge, pri náraze na nerovnosť, membrány/podložky majú iné prietokové vlastnosti než systém damping rod. Svojom flexibilitou sú schopné znášať iné prietokové objemy, a teda vám vidlicu pri prudkom náraze na veľkú vyčnievajúcu nerovnosť vidlicu nebloknú. Bolo by mylné myslieť si, že náraz nebudete vôbec cítiť, rozhodne však menej než pri klasických low-cost vidliciach. Ináč povedané, vidlica so systémom cartridge (samozrejme správne naladeným), vám jednoducho umožní zvládnuť pohodlnejšie prejazd rovnakou nerovnosťou pri rovnakej rýchlosti, než vidlica so systémom damping rod. Alebo môžete zvyšovať rýchlosť, či púšťať sa do zdolávania väčších nerovností s tým, že je značne redukovaná vaša námaha, keďže cartridge vykonajú mnohonásobne viac.

Ďalšou výhodou Kazety/Cartridge je možnosť nastavenia. Každý si tak vyladí funkciu prednej vidlice podľa vlastných individuálnych potrieb a vie si ju prispôsobiť pre jazdu v teréne či na ceste, alebo aj podľa štýlu jazdenia. Nie je odkázaný na priemerné fabrické nastavenie vyrátané výrobcom aby dané nastavenie sadlo väčšine zákazníkov, ktorý si daný model zadovážia (často priemerné nastavenie nevyhovuje väčšine, nakoľko sa štýl jazdy rôznych jazdcov pohybuje v opačných extrémoch). Pohodlne sa tak budete cítiť pri ležérnej jazde asfaltkami alebo si cartridge "preklikáte" a razom bude aj ostrá jazda ďaleko istejšia. No a keď sa rozhodnete zájsť mimo istôt asfaltových ciest, nastavenie pre off-road vám opäť jazdu na cestovnom endure značte spríjemní.

Cartride Touratech Suspension predna vidlica 02

Neznamená to ale, že Kazeta/Cartridge musí byť vždy lepšia než systém Damping-rod. Niekomu skrátka môže sadnúť aj fabrické nastavenie bežnej vidlice, alebo mu stačí trošku polaborovať s hustotou tlmičového oleja, či vymeniť pružiny.

Väčšinou je to však iba placebo efekt, vyladenie podvozku si totiž vyžaduje veľa dlhoročných skúseností. Tak isto má iné nároky na nastavenie podvozku pretekár, jazdec na ceste, enduro jazdec,  adventure turista... Doladiť SPRÁVNE podvozok je totiž veda samá o sebe a naším cieľom nie je podvozok novému majiteľovi iba predať, ale poskytnúť mu komplexné riešenie od inštalácie, prvého naladenia a následného dolaďovania podvozku podľa predstáv jazdca v rámci potrieb adventure turistiky a enduro jazdy na veľkých cestovných endurách.

Cartride Touratech Suspension predna vidlica 04

Či už máte v pláne cez víkendy jazdiť len tak po okolí alebo sa chystáte na dovolenku vo dvojici s plne nabaleným motocyklom, vždy vám pripravíme podvozok tak, aby vyhovoval vaším potrebám a aby ste sa naň mohli spoľahnúť.

Cartride Touratech Suspension predna vidlica 06

Cartridge Touratech Suspension

Cartridge pre BMW F800GS

Hlinikove kufre Zega Mundo Touratech BMW F800GS F700GS

Je známe, že predná vidlica na motocykloch BMW F800GS nevyniká svojimi vlastnosťami. Doprajte sebe a svojej motorke to najlepšie čo sa adventure podvozkov týka. Zlepšite jazdné vlastnosti, cíťte sa po každej jazde viac uvoľnený a hlavne majte istotu, že to vaše tlmiče vždy vydržia. Odborný servis a poradenstvo sú pri našej samozrejmosťou.

Cartridge pre Triumph Tiger Explorer 1200

21 Triumph Tiger Explorer by Touratech

Veľký Triumph Tiger Explorer 1200 skrátka potrebuje poriadnú prednú vidlicu na ktorú sa môžete stále spoľahnúť. Doprajte sebe a svojej motorke to najlepšie čo sa adventure podvozkov týka. Zlepšite jazdné vlastnosti, cíťte sa po každej jazde viac uvoľnený a hlavne majte istotu, že to vaše tlmiče vždy vydržia. Odborný servis a poradenstvo sú pri našej samozrejmosťou.

Cartridge pre BMW F800GS Adventure

01 BMW F800GS Adventure by Touratech

Je známe, že predná vidlica na motocykloch BMW F800GS Adventure nevyniká svojimi vlastnosťami. Doprajte sebe a svojej motorke to najlepšie čo sa adventure podvozkov týka. Zlepšite jazdné vlastnosti, cíťte sa po každej jazde viac uvoľnený a hlavne majte istotu, že to vaše tlmiče vždy vydržia. Odborný servis a poradenstvo sú pri našej samozrejmosťou.

Cartridge pre Triumph Tiger 800

Triumph Tiger 800 by Touratech

Je známe, že predná vidlica na motocykloch Triumph Tiger 800 nevyniká svojimi vlastnosťami. Doprajte sebe a svojej motorke to najlepšie čo sa adventure podvozkov týka. Zlepšite jazdné vlastnosti, cíťte sa po každej jazde viac uvoľnený a hlavne majte istotu, že to vaše tlmiče vždy vydržia. Odborný servis a poradenstvo sú pri našej samozrejmosťou.